אדיופדיה> שותפים
מכללת אוהלו בקצרין, שותפת תוכן ושילוב מערכת אדיופדיה בתהליך ההכשרה של מורי העתיד